Registrácia podniku
15. 07. 2021

PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, ZAMESTNÁVATEĽOM A ŽIVNOSTNÍKOM OD JÚLA 2021 (NE)BUDE POSKYTOVANÁ

 • Novinky
titulný obrázok

Uplynulé obdobie už viac ako dvoch rokov bolo citeľne poznačené pandémiou, ktorá zasiahla snáď všetky sféry života človeka. Nedotknutou neostala ani oblasť pracovných záujmov jednotlivcov, a to tak vo vzťahu k zamestnancom, zamestnávateľom ako aj živnostníkom. Štát sa avšak rozhodol zakročiť a už dlhšiu dobu poskytuje, za splnenia prísne stanovených pravidiel, pomoc osobám, ktoré sa práve pre túto prítomnosť pandémie ocitli v nepriaznivej situácii. Táto štátna pomoc má pritom mnoho podôb. V tomto článku sa však zameriame na podstatné zmeny len jednej z nich – tzv. „Prvej pomoci“, ktoré sa začali aplikovať počnúc Júlom 2021.

Vzhľadom na to, že v posledných mesiacoch sa neustále zlepšuje epidemiologická situáciu naprieč celým Slovenskom, avšak je prítomná aj hrozba novej varianty mutácie vírusu COVID-19, bolo potrebné vytvoriť novú politiku poskytovania pomoci zamestnancom, zamestnávateľom ale aj živnostníkom, tzv. Prvú pomoc (ďalej len ako „Prvá pomoc“).

Začiatkom Júna 2021 teda došlo s platnosťou od 01. Júla 2021 k rozhodnutiu, ktorým sa naviazala Prvá pomoc na COVID automat, a to tak vo vzťahu k výške poskytovanej pomoci, ako aj vo vzťahu k spektru jednotlivých opatrení, v rámci ktorých je možné pri tej-ktorej situácii žiadať o poskytnutie Prvej pomoci. Uvedené v praxi znamená, že priamoúmerne s prípadnou zhoršujúcou alebo zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku by sa nemenili len stupne varovania v COVID automate, ale zároveň aj výška a podoba štátnej pomoci.

Spojenie Prvej pomoci a COVID automatu má počnúc Júlom 2021 fungovať na tom základe, že jednotlivé stupne varovania COVID automatu sa prerozdelia do fáz 0 až 3, ktoré budú určovať práve rozsah a podobu pomoci. Prvá pomoc štátu v rámci jednotlivých fáz bude tak nasledovná:

Fáza 0

Z pohľadu epidemiologickej situácie táto fáza predpokladá najpriaznivejšiu situáciu, no na druhej strane sa však v tejto fáze absolútne neuplatňuje systém Prvej pomoci a teda nie je možné žiadať o štátnu pomoc na portály pomahameludom.sk.

Predpokladom tejto fázy je kumulatívne (súčasné) naplnenie nasledovných predpokladov:

 • · ani jeden z okresov SR nie je v I. až IV. stupni varovania, čo znamená, že všetky okresy SR sú farebne označené prinajhoršom ako oranžové;
 • · v stupni Monitoring, ktorý je v COVID automate označovaný zelenou farbou, je najmenej 40 okresov SR (nadpolovičná väčšina okresov SR).

Fáza 1

Predmetná fáza umožňuje žiadanie o Prvú pomoc, a to v nasledovnej podobe a rozsahu:

 • Opatrenie 1 – 80% hrubej mzdy zamestnanca
 • · Opatrenie 2 – príspevok podľa miery poklesu tržieb
  (20-39,99% - 180 € | 40-59,99% - 300€ | 60-79,99% - 420€ | 80-100% - 540€)
 • · Opatrenie 3A – 80% hrubej mzdy zamestnanca
 • · Opatrenie 3Bneuplatňuje sa
 • · Opatrenie 4A a 4B – podpora SZČO vo výške 210€

Predpokladom tejto fázy je kumulatívne (súčasné) naplnenie nasledovných predpokladov:

 • · nie je vyhlásený celonárodný COVID automat na I. až IV. stupni varovania
 • · v stupni Monitoring, ktorý je v COVID automate označovaný zelenou farbou, je maximálne 39 okresov SR (menšina okresov SR).

Fáza 2

Predmetná fáza umožňuje žiadanie o Prvú pomoc +, a to v nasledovnej podobe a rozsahu:

 • Opatrenie 1 – 80% celkovej ceny práce (max 1.100€)
 • · Opatrenie 2 – príspevok podľa miery poklesu tržieb
  (20-39,99% - 270 € | 40-59,99% - 450€ | 60-79,99% - 630€ | 80-100% - 810€)
 • · Opatrenie 3A – 80% celkovej ceny práce (max 1.100€)
 • · Opatrenie 3Bneuplatňuje sa
 • · Opatrenie 4A a 4B – podpora SZČO vo výške 315€

Predpokladom tejto fázy je naplnenie nasledovného predpokladu:

 • · je vyhlásený I. a II. stupeň varovania podľa celonárodného COVID automatu

Fáza 3

Predmetná fáza umožňuje žiadanie o Prvú pomoc ++, a to v nasledovnej podobe a rozsahu:

 • Opatrenie 1 – 100% celkovej ceny práce (max 1.100€)
  – resp. 80% celkovej ceny práce pri prekročení limitu
 • · Opatrenie 2 – príspevok podľa miery poklesu tržieb
  (20%+ - 330 € | 30%+ - 450€ | 40%+ - 450€ | 50%+ - 450€ | 60%+ - 630€ |
  | 70%+ - 810€ | 80%+ - 450€)
 • Opatrenie 3A – 100% celkovej ceny práce (max 1.100€)
  – resp. 80% celkovej ceny práce pri prekročení limitu
 • · Opatrenie 3B – 100% celkovej ceny práce, limit štátnej pomoci však závisí od poklesu tržieb (20%+ - 330 € | 30%+ - 450€ | 40%+ - 450€ | 50%+ - 450€ |
  60%+ - 630€ |70%+ - 810€ | 80%+ - 450€)
 • – resp. 80% celkovej ceny práce pri prekročení limitu
 • · Opatrenie 4A a 4B – podpora SZČO vo výške 360€

Predpokladom tejto fázy je naplnenie nasledovného predpokladu:

 • · je vyhlásený III. a IV. stupeň varovania podľa celonárodného COVID automatu

Kompetentní zároveň predpokladali aj situáciu, keď v rámci jedného mesiaca budú naplnené predpoklady dvoch fáz. Rozhodujúcou bude vždy tá fáza, ktorá pretrvávala najviac dní. V prípade totožného počtu dní sa má vyplácať Prvá pomoc vždy podľa závažnejšej fázy (e.g. v prípade totožného počtu dní fázy 1 a fázy 2 v rámci jedného mesiaca sa bude vyplácať Prvá pomoc podľa fázy 2).

Následkom uvedeného je teda na jednej strane zjednodušenie procesu žiadania o poskytnutie Prvej pomoci, nakoľko podľa dostupných informácií budú žiadatelia zakaždým vopred štátnymi orgánmi informovaní ohľadom fázy Prvej pomoci, ktorá sa na daný mesiac má aplikovať. Žiadatelia tak nebudú mať na výber, no nebudú zároveň musieť v už beztak časovo vypätej situácii sledovať navyše aj stav COVID automatu. Na druhej strane však naviazanie Prvej pomoci na výsledky v COVID automate, v spojení s výrazne zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou na našom území, bude mať s najvyššou pravdepodobnosťou za následok, že sa peňažné prostriedky v podobe Prvej pomoci poskytovať nebudú. Predpokladá sa totižto, že v rámci letných mesiacov Júl a August 2021 bude epidemiologická situácia na Slovensku na tak priaznivej úrovni, že počas celého tohto obdobia sa Prvá pomoc bude nachádzať vo fáze 0, t.j. bez nároku na Prvú pomoc.

Takéto opatrenia týkajúce sa Prvej pomoci avšak nie vždy predstavujú úplne najvhodnejší model riešenia. Z pohľadu oblasti gastro prevádzok, prevádzok v oblasti turizmu, etc. je totižto zlepšenie epidemiologickej situácie na Slovensku určite pozitívnou správou, no určite nie relevantným ukazovateľom obnovy pôvodnej návštevností zariadení a prevádzok. To znamená, že zníženie počtu nakazených jedincov vírusom COVID-19 na jednej strane znamená zníženie štátnej pomoci [pozn. autora: v súčasnosti na úplnú nulu], no na druhej strane negarantuje obnovu návštevnosti na úroveň z čias pred pandémiou. Aj napriek zlepšeniu sa situácie, obava a neistota zapríčinená dlhotrvajúcim stavom pandémie ešte istú dobu bez akýchkoľvek pochýb zostane prítomná v spoločnosti, a tak prevádzkovatelia v určitých oblastiach ako napríklad práve spomínaná oblasť gastra, alebo turizmu, ostanú tak bez návštevníkov ako aj bez pomoci štátu.