Registrácia podniku
07. 02. 2022

V Banskej Bystrici sa dnes konal tretí Pohreb cestovného ruchu. Prevádzky varujú pred otvorením prevádzok aj napriek zákazu.

  • Info
  • Tlačové správy
titulný obrázok

Banská Bystrica, 13. december 2021 – Gastro sektor naďalej upozorňuje, že je ako jediný nielen neoprávnene zatvorený, ale najmä neadekvátne kompenzovaný. Diskriminácia podnikateľov preto minulý týždeň vyústila do regionálnych protestov, ktoré dnes pokračovali aj v Banskej Bystrici. Gastro tak vláde adresuje poslednú výzvu na plnohodnotné kompenzovanie sektora, v opačnom prípade hrozí aj napriek pretrvávajúcemu lockdownu celosektorový protest.

Gastro podnikatelia sú na pokraji síl. Je to už štvrtýkrát, čo ich sektor zostal počas pandémie ako jediný zatvorený. Ani jediný raz pritom nedostali vyjadrenie k tomu, ako ich zatvorenie prispelo k zníženiu šírenia pandémie. „V cestovnom ruchu pracuje viac ako 120 000 ľudí a ďalších 100 000 pracuje v jeho nadväzných odvetviach. Ide o odvetvie s najvyšším podielom ľudskej práce, napriek tomu sú zamestnanci odkázaní na podnikateľov, ktorých aktuálne obraty sú nulové. Vláda hovorí len o tom, že môžeme čerpať príspevok na zamestnanca, nikto z kompetentných už ale nepovie, že 21 % z neho zaplatíme vo forme dani z príjmu a 50 % vrátime štátu vo forme odvodov,“ upozorňuje Michal Kič, riaditeľ hotela Partizán.

Cestovný ruch, hotelieri a gastro preto naďalej bojujú za opätovné zapnutie pomocných schém v rozsahu 2. vlny pandémie. „Ak vláda prijala zákaz podnikať, mala ho okamžite spravodlivo kompenzovať. Nehovorme o pomoci – toto nie je pomoc, je to len kompenzovanie za zákaz podnikať, na ktorý majú prevádzky zo zákona právo,“ upozorňuje Viliam Pavlovský, prezident Aliancie slovenskej gastronómie a dodáva, že kombinácia okamžitého navýšenia Prvej pomoci na formu ++, preplácania nájmov a navýšenia dotácie z Ministerstva dopravy z aktuálnych 10 % na 20 % tržby s platnosťou od novembra 2021, ktoré je navyše priamym odporúčaním Európskej komisie, je pre prežitie gastro prevádzok nevyhnutné.

Prístup, aký vláda voči najviac postihnutým sektorom uplatňuje, je podľa Veroniky Šiklovej, členky prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, vyslovene diskriminačný. „To, že vláda zatvára sektorovo, a trpí tým najmä gastro a cestovný ruch, nie je podľa nej diskriminačné. Avšak pomoc, ktorá by bola cielená práve na tieto najviac postihnuté sektory, tá už pre vládu diskriminačná je. Schéma 3B, ktorú vláda včera spustila, je opäť len nedostatčná. Okrem toho tu mala byť nie v decembri, ale už v októbri, pretože už vtedy bola viac ako polovica Slovenska zatvorená. A toto je problém. Vláda totiž najskôr zatvorí a až následne, o 2-3 mesiace kompenzuje, pritom by to malo byť presne naopak,“ vysvetľuje Šiklová.

Na diskrimináciu a obrovský chaos nielen v pomocných schémach, ale aj v opatreniach pritom upozorňuje aj Martin Repaský, predseda Cechu hostinských v Banskej Bystrici: „Opatrenia, ktoré sa robia, nie vždy majú zmysel, a nie vždy sú rovnako pochopené. Chápeme situáciu, je ťažká, ale všetko naokolo sa otvára, len my sme stále zatvorení, navyše bez jasných pravidiel, ktoré by nám všetkým celú situáciu určite citeľne uľahčili.“

Všetky tieto a ďalšie dôvody motivovali hotelierov, menšie i väčšie gastro prevádzky ale aj rôzne organizácie zastrešujúce cestovný ruch na území celého Slovenska spolupracovať a bojovať za naplnenie jednotných požiadaviek. „Dva roky nebojujeme len s pandémiou, ale aj s nečinnosťou kompetentných. Teraz však pohár trpezlivosti naozaj pretiekol. Pripájame sa preto k hotelierom, penziónom, gastro prevádzkam vo Vysokých Tatrách, na Liptove, v Žiline, ale aj v ďalších častiach Slovenska a dávame vláde jasné požiadavky, ktoré musia byť akceptované do 16. decembra, v opačnom prípade budeme postupovať k ďalším spoločným krokom nevyhnutným pre našu záchranu. V prípade, že nebudeme vypočutí, nevylučujeme ani otvorenie prevádzok napriek zákazu. Vidíme to ako jednu z foriem spoločného, celosektorového protestu, ktorý si samotný sektor žiada,“ dodáva Pavlovský.

Naše požiadavky:

  1. Naplnenie verejného prísľubu, že vakcína je sloboda a otvorenie všetkých našich prevádzok od 18. 12. 2021 v režime OP.
  2. Okamžité navýšenie podpory pre cestovný ruch z MINDOP z 10% na 20% z poklesu tržieb.
  3. Obnovenie schémy prvá pomoc „Plus Plus“ od novembra 2021, pre udržanie a záchranu pracovných miest v cestovnom ruchu.
  4. Schválenie a zavedenie zníženej sadzby 10% DPH na gastro služby od 1. apríla 2022.
  5. Jasné pravidlá bez diskriminácie.