Registrácia podniku
11. 06. 2021

Zúfalosť strieda frustrácia. Štát naďalej svojou nečinnosťou a nezáujmom ničí jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

  • Tlačové správy
titulný obrázok

Aliancia Slovenskej Gastronómie vyzýva premiéra Eduarda Hegera a ministra financií Igora Matoviča k riešeniu alarmujúcej situácie v gastro sektore a žiada ich o stretnutie. Aliancia Slovenskej Gastronómie (ASG), ktorá sa transformovala z iniciatívy 10 pre gastro opäť upozorňuje na zlú situáciu a zdecimovaný segment. Nakoľko žiadosti o osobné rokovanie s premiérom Eduardom Hegerom aj s ministrom financií Igorom Matovičom boli niekoľko krát odignorované, ASG žiada o stretnutie verejne. S cieľom prediskutovať aktuálne problémy v gastro sektore a konkrétne kroky, vďaka ktorým môžu poctivé gastro prevádzky prežiť a znovu sa naštartovať. Zároveň ako stavovská organizacia ponúka ASG pomocnú ruku pre všetkých postihnutých pandémiou a nečinnosťou vlády vo forme poradenstva a hľadania riešení v spolupráci s odborníkmi na daňové, účtovné, právne a ekonomické záležitosti.

Napriek medializovaným informáciám o tom, že sa gastru pomáha, doterajšie schémy pomoci reálne nefungujú, sú oneskorené a navyše množstvo prevádzok prepadlo sitom pomoci napriek tomu, že fungovali poctivo. ASG upozorňuje na to, že podnikatelia v gastre sa museli výrazne zadĺžiť, aby obdobie krízy prežili, pričom často je ich najväčším veriteľom práve štát vo forme odložených daní a odvodov alebo banky či príbuzní. Museli si požičiavať inde aby to zvládli s vidinou, že sa raz dočkajú adekvátnej kompenzácie od štátu, ktorá je sľubovaná politikmi už vyše roka. “Napriek tomu, že niektoré prevádzky už môžu otvoriť, stále je to s obmedzeniami a s množstvom naväzujúcich problémov. Máme nedostatok kvalitného personálu, čelíme tlaku na zvyšovanie cien, keďže nám stúpli vstupné ceny surovín či cena práce a poriadne odškodnenie za nemožnosť podnikať stále absentuje.” hovorí Viliam Pavlovsk, prezident Aliancie Slovenskej Gastronómie.

ASG niekoľko krát upozorňovala na nefunkčnosť v jednotlivých schémach štátnej pomoci. Aktuálne aj táto symbolická pomoc končí, bez adekvátneho oddôvodnenia a vysvetlenia. V záujme informovania verejnosti ASG definovala v jednotlivých schémach pomoci, ktoré sú určené aj pre gastro prevádzky, nasledovné problémy v rámci aktuálnej situácie:

A: Dotácie na krytie fixných nákladov pre podniky cestovného ruchu - z dielne Ministerstva Dopravy

Na Ministerstve Dopravy je k dispozícii druhá fáza / výzva schémy pomoci cestovnému ruchu, kde je možné žiadať o krytie časti fixných nákladov prevádzok v cestovnom ruchu, do výšky 10% poklesu tržieb - ale len za obdobie od apríla 2020 do marca 2021. Financie už síce niektorým žiadateľom prišli ale stále je veľké množstvo tých, ktorí na kompenzáciu z druhej fázy ešte len čakajú (8 mesiacov spätne). Navyše ubehli ďalšie dva mesiace - apríl, máj 2021, kedy boli gastro prevádzky stále zatvorené a za tieto mesiace sa stále nedá ani len iadaa nie je známe, kedy sa to dať bude. Tzv. veľká schéma, pre väčšie firmy, kde táto pomoc prekračuje stanovenú hranicu stále nie je ani len vyhlásená.

B: Pomoc na udržanie zamestnanosti - z dielne Ministerstva Práce, Sociálnych vecí a rodiny

Opatrenie s názvom Prvá pomoc (neskôr + a ++) pomáha kompenzovať časti nákladov na mzdy zamestnancov. Až od februára 2021 vo výške 100% CCP, aj to povinne zníženej na 80% a so stropom maximálnej sumy 1100 € resp 870 €. Z tejto sumy musia zamestnávatelia samozrejme uhradiť všetky odvody, takže zamestnanec dostane maximálne 642,19 Eur, čo je absolútny výsmech tejto vlády smerom k občanom, ktorým tvrdo a nekompromisne zobrala prácu. Z takejto sumy sa rodina na Slovensku nedá tak dlhú dobu uživiť. Výsledkom je, že pre udržanie zamestnancov bolo nutné ich mzdy a odvody dotovať a vytvárať si tak dlhy napríklad aj na Sociálnej poisťovni. 80% všetkých odložený odvodov patrí gastro podnikateľom. Navyše, od júla 2021 sa má Opatrenie 3B (pokles trieb) úplne zruia tak prídu zdecimované podniky ete aj o pomoc s uhrádzaním astí platov zamestnancov v záujme udržania pracovných miest. V roku 2020 - minulé leto - aj napriek podobnej situácii bolo opatrenie 3B funkčné, nie je preto jasné, prečo tomu tak nebude tento rok.

C: Dotácie na nájomné - z dielne Ministerstva Hospodárstva

Dotácie za nájomné sa síce mnohých gastro prevádzok netýkali (bolo nutné získať zľavu prenajímateľa + presvedčiť ho aby o dotáciu požiadal, tiež sa netýkali tých, čo podnikajú vo vlastných priestoroch), ale aj tí, ktorí túto pomoc čerpali, od mája 2021 na u nemajú nárok napriek tomu, že sú ich prevádzky stále obmedzené a v niektorých prípadoch zatvorené. Ministerstvo hospodárstva najskôr prisľúbilo, že čerpanie dotáciií predĺži aspoň o mesiac máj, neskôr bol problém s financiami a nakoniec platí stanovisko, že sa predĺženie dotácií neplánuje nakoľko sa idú firmy odškodňovať všeobecným odškodňovacím zákonom. Ten má ale v rukách Ministerstvo financií a na základe jeho stanoviska sa ani tento zákon neplánuje realizovať!

Za jedno z riešení, ktoré pomôže čiastočne kompenzovať uvedené problémy jednoducho, rchlo a adresne povauje ASG zníenie DPH na gastro. Umožní gastro podnikateľom sanovať straty, zachráni a naštartuje biznis, ozdraví konkurenčné prostredie, eliminuje šedú ekonomiku, bude pôsobiť stimulujúco na verejné financie a multiplikačným efektom prinesie do štátnej pokladnice viac príjmov. Navyše sa schválilo navýšenie deficitu štátneho rozpočnu z dôvodu krytia nákladov spôsobených pandémiou o 3,7 miliardy eur a pri schvaľovaní sa často argumentovalo aj pomocou pre gastro sektor.

Na najbližšiu schôdzu NRSR je podaný poslanecký návrh zákona na zníženie DPH pre gastro. Aby sa gastro sektoru pomohlo naozaj čo najviac a najskôr, je potrebné aby znížená DPH pre gastro platila už od júla tohto roka. Preto ASG vyzva Vládu SR, aby predloila návrh na zníenie DPH pre gastro ako vládny návrh zákona, aby mohol byschválenv skrátenom legislatívnom konaní.

ASG upozorňuje aj na fakt, že zníženie DPH pre gastro je súčasťou programového vyhlásenia vlády a že k nej pristúpili takmer všetky ostatné krajiny Európskej únie. Odporúčala ho aj Európska komisia a prikláňajú sa k nemu aj mnohí ekonomickí experti ako k rýchlej, účinnej a cielenej sektorovej pomoci odvetviu, ktoré je najviac postihnuté pandémiou.

Zástupcovia Aliancie Slovenskej Gastronómie sú pripravení predloianalzy tohto opatrenia a jeho veké benefity pre postihnutsektor, tát ale aj samotnch zákazníkov a obanov tejto republiky, osobne na rokovaní s premiérom a ministrom financií.

,,Vyjadrujeme obrovské sklamanie z toho, že sektor ktorý patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku čelí tak obrovskej ignorácii zo strany kompetentných. Žijeme v dobe kedy počúvame ako chceme z tejto krajiny spraviť konečne moderné a silné Slovensko a popri tom šliapeme a ničíme hodnoty, ktoré sme tu v pote tváre budovali a sú nám ľahostajné životy tisícok podnikateľov a zamestnancov. Očakávali sme vládu zmeny no zatiaľ prichádza len veľké sklamanie.’’ dodáva Viliam Pavlovský.

Kontakt:
Viliam Pavlovsk

prezident ASG
0908 931 405
viliam.pavlovsky@gastroaliancia.sk
Aliancia Slovenskej Gastronómie - 10 pre gastro www.gastroaliancia.sk