Registrácia podniku

Čo sme už urobili

Prosby a alarmujúce argumenty podporené údajmi od podnikateľov a združení v gastronómii neboli vyslyšané. Od začiatku pandémie považujeme kroky a opatrenia zo strany vlády za zúfalo nedostatočné. Na pomoc a záchranu gastro sektora navrhujeme niekoľko riešení a ďalšie chceme vytvoriť spolu s vami. Toto sú naše návrhy riešení a požiadavky, ktoré sú podstatou aj našej petície.

Cieľ ASG

Vrátiť do gastro segmentu kvalifikovanú ľudskú silu

Bez kvalitných ľudí, ktorí budú hrdí na svoje povolanie nebude možné rozvíjať kultúru služieb, ktorú zákazníci očakávajú. Preto je jednou z našich hlavných priorít podpora odborného školstva s dôrazom na poskytovanie kvalitnej odbornej prípravy. Duálne vzdelávanie a zapájanie sa do systému duálneho vzdelávania, je jednou z ciest, ako si vychovať nové generácie kvalitných a lojálnych zamestnancov.

Cieľ ASG

Budovanie štruktúry dát a spoluprác na rozvoj celého cestovného ruchu

Nakoľko sme toho názoru, že Aliancia zastupuje jeden z najväčších sektorov národného hospodárstva, budeme sa snažiť využívať dáta od našich členov na podporu nie len našich partnerov, členov, dodávateľov, ale i štátu tak, aby sektor gastronómie nebol viac na chvoste záujmu, ale bola mu venovaná patričná starostlivosť a rešpekt. Máme v pláne otvárať spolupráce s ďalšími zväzmi, zastupujúcimi či už cestovný ruch, hotelierstvo, zamestnávateľov, zamestnancov, ako aj s potravinárskymi komorami, dodávateľmi. Vzájomná podpora pri presadzovaní spoločných cieľov, je ďalšou z priorít a nevyhnutnosťou na dosiahnutie cieľov Aliancie.

Staňte sa členom
Aliancie 10preGastro

chcem sa registrovať