Registrácia podniku

Kontakt

office@gastroaliancia.sk

Aliancia slovenskej gastronómie
IČO: 53 835 867

Sídlo:
Mlynské nivy 16920/49
82109 Bratislava - Ružinov

Regionálna kancelária:
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenie:
Tatra Banka
294 411 2738 / 1100
IBAN: SK08 1100 0000 0029 4411 2738